Thông tin liên lạc

Dữ liệu liên lạc

canvit@canvit.cz

+420 731 952 099 (Sales)
+420 725 827 738 (Logistics)
+420 602 118 343(Objednávky)

www.canvit.cz

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

Sản phẩm của chúng tôi cũng có mặt ở các nước khác.

Turkey

Pharmax

address:

263/5 Sokak No : 3

Mansuroğlu Mahallesi - BAYRAKLI-İZMİR/Türkiye

+90 232 348 73 45

fax:

+90 232 348 73 46

email:

info@pharmax.com.tr

web:

https://www.pharmax.com.tr/

Biểu mẫu liên lạc