Thông tin liên lạc

Dữ liệu liên lạc

canvit@canvit.cz

+420 731 952 099 (Sales)
+420 725 827 738 (Logistics)
+420 602 118 343(Objednávky)

www.canvit.cz

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

Sản phẩm của chúng tôi cũng có mặt ở các nước khác.

Serbia

PET CENTAR d.o.o.

address:

Bulevar Milutina Milankovića 1v, 11070

011 / 2123 310

fax:

011 / 2123 304

email:

Beogradinfo@pet-centar.rs

web:

https://www.pet-centar.rs/

Biểu mẫu liên lạc