Thông tin liên lạc

Dữ liệu liên lạc

canvit@canvit.cz

+420 731 952 099 (Sales)
+420 725 827 738 (Logistics)
+420 602 118 343(Objednávky)

www.canvit.cz

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

Sản phẩm của chúng tôi cũng có mặt ở các nước khác.

Russia

ГК Ветпром

address:

117218, Москва

ул. Б.Черёмушкинская, 28

phone:

+7 (499) 124-98-77

+7 (495) 782-15-22

fax:

+7 (499) 124-71-90

email:

vetprom@vetprom.ru

Biểu mẫu liên lạc