Thông tin liên lạc

Dữ liệu liên lạc

canvit@canvit.cz

+420 731 952 099 (Sales)
+420 725 827 738 (Logistics)
+420 602 118 343(Objednávky)

www.canvit.cz

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

Sản phẩm của chúng tôi cũng có mặt ở các nước khác.

Portugal

Kanemaster Unipessoal, Lda.

address:

Av. Marquês de Pombal Km 18.9

Armazém nº 2 - Loja A - Morelena

2715 - Morelena | Pêro Pinheiro

phone:

925 197 591

219 279 539

Biểu mẫu liên lạc