Thông tin liên lạc

Dữ liệu liên lạc

canvit@canvit.cz

+420 731 952 099 (Sales)
+420 725 827 738 (Logistics)
+420 602 118 343(Objednávky)

www.canvit.cz

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

Sản phẩm của chúng tôi cũng có mặt ở các nước khác.

Netherlands

Johnson Pet Trade Consultants BV

address:

P.O. Box 285

5240 AG Rosmalen

phone:

+31-73 523 6569

+31-73 522 4255

email:

info@johnsonptc.com

web:

https://www.johnsonptc.com/

Biểu mẫu liên lạc