Thông tin liên lạc

Dữ liệu liên lạc

canvit@canvit.cz

+420 731 952 099 (Sales)
+420 725 827 738 (Logistics)
+420 602 118 343(Objednávky)

www.canvit.cz

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

Sản phẩm của chúng tôi cũng có mặt ở các nước khác.

Lebanon

ALMA

address:

George Hampartsoumian

Zouk Mousbeh hight way

Centre Meziara GF BLOCK 59 Beirut

phone:

+961 9222 016

+961 3501 587

Biểu mẫu liên lạc