Thông tin liên lạc

Dữ liệu liên lạc

canvit@canvit.cz

+420 731 952 099 (Sales)
+420 725 827 738 (Logistics)
+420 602 118 343(Objednávky)

www.canvit.cz

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

Sản phẩm của chúng tôi cũng có mặt ở các nước khác.

Italy

LA TICINESE FARMACEUTICI s.n.c.

address:

via Vigentina 19, 102-27100 Pavia (PV)

0382573789

fax:

0382575576

email:

info@laticinese.it

web:

https://www.laticinese.it/

Biểu mẫu liên lạc