Thông tin liên lạc

Dữ liệu liên lạc

canvit@canvit.cz

+420 731 952 099 (Sales)
+420 725 827 738 (Logistics)
+420 602 118 343(Objednávky)

www.canvit.cz

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
Česká republika

Sản phẩm của chúng tôi cũng có mặt ở các nước khác.

Israel

Peleg Global Brand ltd

address:

Logistic center Zrifin P.Box 2409

Rishon Lezion

7512302

phone:

+972503773376

+97235275942

fax:

+97236099230

Biểu mẫu liên lạc